Downloaden als PDF

Het jaarverslag 2017 is ook beschikbaar als pdf. Het document is een getrouwe weergave van onze website.

Voor het gedeponeerde jaarverslag verwijzen u naar het Register ‘Financiële verslaggeving’ van de Autoriteit Financiële Markten en/of naar de Kamer van Koophandel.