Samenstelling Raad van Bestuur

J.J. (Han) Fennema, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur

(1964, Nederlandse nationaliteit)

Op 1 januari 2014 is Han Fennema toegetreden tot de Raad van Bestuur en op 1 maart 2014 nam hij de functie over van CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze termijn loopt af in 2018.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:
Han Fennema heeft als voorzitter van de RvB een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden. Deze hangen nauw samen met de coördinerende rol van de CEO en zijn genoemd in artikel 4.2 van het Reglement houdende principes en best practices voor het bestuur. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor:

 • De drie business units (GTS, Deelnemingen en Gasunie Deutschland)
 • Stafdiensten HR, inclusief de afdeling Strategie & Innovatie, de afdelingen Veiligheid en Audit.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN)
 • Lid Raad van Toezicht Hanzehogeschool in Groningen
 • Lid Aandeelhouderscommissie Nord Stream A.G.
 • Lid Internationale Raad van Commissarissen Energy Delta Institute
 • Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme
 • Lid Executive Committee International Gas Union

I.M. (René) Oudejans, CFO

(1961, Nederlandse nationaliteit)

René Oudejans is CFO en lid van de Raad van Bestuur sinds 1 oktober 2012. Hij is herbenoemd op 1 oktober 2016. Van 28 februari tot 1 september 2017 was hij tevens waarnemend CEO GTS.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:
René Oudejans is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en verantwoording hierover aan de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen. Ook is hij eerstverantwoordelijke voor de interne aspecten van finance, treasury, control en risk management en de desbetreffende afdelingen. Daarnaast heeft hij als aandachtsgebied:

 • Corporate stafdiensten ICT en Juridische Zaken

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid, Pensioenfonds N.V. Nederlandse Gasunie (sinds 1 juli 2013)
 • Lid Raad van Commissarissen, Zorggroep Alliade

B.J. (Bart Jan) Hoevers

(1971, Nederlandse nationaliteit)

Op 1 september 2017 is Bart Jan Hoevers toegetreden tot de Raad van Bestuur als titulair lid. Bart Jan Hoevers is CEO van Gasunie Transport Services B.V.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

 • Unit Operations en Projects

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Netbeheer Nederland
 • Bestuurslid European Network of Transmission System Operators for Gas

U. (Ulco) Vermeulen

(1959, Nederlandse nationaliteit)

Op 1 mei 2016 is Ulco Vermeulen toegetreden tot de Raad van Bestuur als titulair lid. Ulco Vermeulen is directeur Participations.

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

 • Corporate Business Development

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen ICE Endex Holding B.V.
 • Bestuursvoorzitter Groen Gas Nederland
 • Voorzitter Raad van Bestuur Energy Delta Institute
 • Lid Raad van Toezicht Energy Academy Europe
 • Lid Strategisch Board Energy Valley
 • Bestuursvoorzitter TKI Gas
 • Voorzitter Strategiecommissie International Gas Union
 • Lid Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen (sinds 1 maart 2018)

Op onze website geven wij een aanvullende beschrijving over de achtergrond van de bestuursleden.