GRI index

GRI Content Index Gasunie – Core application level
  Disclosure Reference Direct answer
Universal Standards
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2017
1. Organizational profile
102-1 Name of the organization NV Nederlandse Gasunie  
102-2 Activities, brands, products, and services Over ons: Profiel Gasunie does not offer products or services that are banned in certain markets.
102-3 Location of the organization's headquarters Over ons: Profiel Groningen, Nederland
102-4 Number of countries operating Over ons: Profiel  
102-5 Nature of ownership and legal form Corporate Governance  
102-6 Markets served Over ons: Profiel
Over ons: Organisatiestructuur
Over ons: Business model
 
102-7 Scale of the reporting organization i. Bijlage Medewerkers
ii. Over ons: Profiel
iii. Jaarrekening, Kerncijfers
iv. Jaarrekening
v. Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland, Resultaten Participations (getransporteerd volume), Kerncijfers
 
102-8 Information on employees and other workers Bijlage Overige informatie medewerkers
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratiesystemen
Bijlage Overige data Veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
 
102-9 Supply chain Over ons: De keten van gas
Bijlage Product- en leveranciersinformatie
 
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain Over ons: Organisatiestructuur
Financiële resultaten
 
102-11 Precautionary Principle or approach Ons risicoprofiel
Resultaten Milieu: LDAR-programma
Risicomanagement
 
102-12 External initiatives Jaaroverzicht
Onze Strategie
Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland
 
102-13 Memberships of associations Bijlage Overige informatie stakeholders  
2. Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker Bericht Raad van Bestuur  
3. Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior Corporate Governance
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Managementsystemen
 
4. Governance
102-18 Governance structure Corporate Governance
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Verankering en verantwoordelijkheid MVO beleid
 
5. Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups Onze omgeving
Bijlage Overige informatie stakeholders
 
102-41 Collective bargaining agreements Bijlage Overige informatie medewerkers  
102-42 Identifying and selecting stakeholders Onze omgeving
Bijlage Overige informatie stakeholders
 
102-43 Approach to stakeholder engagement Onze omgeving
Onze stakeholders aan het woord
Bijlage Overige informatie stakeholders
 
102-44 Key topics and concerns raised Bijlage Overige informatie stakeholders  
6. Reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements Jaarrekening  
102-46 Defining report content and topic Boundaries Onze belangrijkste thema's
Bijlage Verslaggevingsprincipes
 
102-47 List of material topics Onze belangrijkste thema's  
102-48 Restatements of information Bijlage Verslaggevingsprincipes In case of restatements, the restated data is included in the report including an explanation thereof. In the 2017 report there are no restatements.
102-49 Changes in reporting Onze belangrijkste thema's
Bijlage verslaggevingsprincipes
 
102-50 Reporting period Bijlage Verslaggevingsprincipes  
102-51 Date of most recent report   14 maart 2017
102-52 Reporting cycle   Jaarlijks
102-53 Contact point for questions regarding the report   Contact
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Bijlage Verslaggevingsprincipes This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: core option.
102-55 GRI content index GRI tabel  
102-56 External assurance Bijlage Verslaggevingsprincipes
Assurance-rapport
 
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary See below per Aspect  
103-2 The management approach and its components See below per Aspect  
103-3 Evaluation of the management approach See below per Aspect  
Topic Specific Standards
Methaanemissies
GRI 305: EMISSIONS
305 Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Onze strategie: MVO: Footprintreductie
Connectiviteitsmatrix (CO2 footprint)
Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
 
305-1 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratie-systemen; Reikwijdte en afbakening
 
305-2 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratie-systemen
 
305-3 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratie-systemen
 
305-5 Reduction of GHG emissions Resultaten Milieu
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & Registratie-systemen
 
Gezondheid en veiligheid van medewerkers (incl. duurzame inzetbaarheid)
GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
403 Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Connectiviteitsmatrix (TRFI en ziekteverzuim)
Remuneratiebeleid - variabele beloning (TRFI)
Resultaten Veiligheid
Resultaten Medewerkers
Verslag Raad van Commissarissen: Inhoud
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
 
403-2 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities Onze belangrijkste thema's
Resultaten Veiligheid
Resultaten Medewerkers: Gezondheid en welzijn
Bijlage Verslaggevingsprincipes: Meet & registratiesystemen
Bijlage Overige data veiligheid, ketenverantwoordelijkheid en milieu
In 2017 there were no work related fatalities, both for Gasunie employees and external workers.

At this moment, Gasunie cannot provide a breakdown by gender for its health & safety data, as gender is not recorded quantitatively in our reporting system Accident.
Transportzekerheid (Leveringszekerheid)
Eigen indicator
  Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Connectiviteitsmatrix (Veilige en betrouwbare energievoorziening)
Remuneratiebeleid - variabele beloning
Resultaten Veiligheid
Resultaten netbeheer Nederland en Duitsland
 
  KPI: Aantal transport-onderbrekingen
KPI: Potentieel ernstige incidenten
Connectiviteitsmatrix en SWOT-analyse
Resultaten netbeheer Nederland Duitsland
Resultaten Veiligheid: Potentieel ernstige incidenten
 
Energietransitie
Eigen indicator
  Management approach disclosures Onze strategie: Pijler III Energie in transitie
Onze belangrijkste thema's
Resultaten Business development
 
  KPI: Indicatieve omvang van geplande investeringen (pijler III) Resultaten Business Development: Omvang en fasering van projecten In 2017 heeft Gasunie een set KPIs ontwikkeld bijbehorend bij haar in 2016 aangescherpte strategie. In het kader van pijler III (Energietransitie) worden vanaf 2018 verschillende indicatoren gemeten, waaronder realisatie van groen gas aansluitingen en warmteinfrastructuur-projecten.
Business Development
Eigen indicator
  Management approach disclosures Over ons: Profiel
Over ons: Business model participations
Onze belangrijkste thema's
Resultaten Business development
Resultaten Participations
 
  KPI: Indicatieve omvang van geplande investeringen Resultaten Business development: Omvang en fasering van projecten  
Transparantie
Eigen indicator
  Management approach disclosures Onze belangrijkste thema's
Resultaten Netbeheer Nederland en Duitsland: Ontwikkeling klantorganisatie
Bijlage Verslaggevingsprincipes
 
  KPI: Score Transparantie-benchmark Bijlage Verslaggevingsprincipes: Transparantie
Onze stakeholders aan het woord
Bijlage Overige informatie stakeholders