Managementagenda 2017

Strategische pijler Optimale infrastructuur
Strategische pijler Europees verbindend
Strategische pijler Energie in transitie
Onze internationale positie in Noordwest-Europa versterken, met name in Duitsland. Wij doen dit via samenwerkingsverbanden en ‘greenfield’ projecten.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Deelnemen aan de ontwikkeling van transportleidingen en andere gasinfrastructuur projecten buiten Noordwest-Europa.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Een actieve rol innemen in de energietransitie op het gebied van onder andere hernieuwbaar gas, warmte-infrastructuur, geothermale energie.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Het gebruik van onze gasinfrastuctuur bewaken en optimaliseren.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Ons ondernemingsbrede Operational Excellence programma uitvoeren en de beoogde besparingen realiseren.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Onze flexibiliteit en wendbaarheid verbeteren en een toekomstbestendige organisatie realiseren.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Realiseren van de hoogste veiligheidsstandaarden door succesvolle uitvoering van ons Safe@Gasunie-programma.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Realiseren van onze MVO-doelstellingen, onderdeel hiervan vormen doelstellingen op het gebied van energietransitie en CO2- footprintreductie.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
De positie van gas en Gasunie bewaken binnen de wettelijke kaders. Daarnaast willen we de bestaande waarde van het bedrijf behouden d.m.v. een optimaal reguleringskader, en tariefstructuur.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Effectief en efficiënt uitvoeren van ons programma voor investeringen in ICT en het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van ICT-security.
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Onze solide financiële positie handhaven (d.w.z. een minimale credit rating van A3).
 • Optimale infrastructuur
 • Europees verbindend
 • Energie in transitie
Gerealiseerd Gedeeltelijk gerealiseerd Niet gerealiseerd