Resultaten Participations

De business unit Participations houdt zich bezig met het optimaal benutten van de bestaande deelnemingen. Als onderdeel van deze strategie en gebaseerd op vraag uit de markt vinden er ook investeringsprojecten plaats.

Gate

De activiteiten bij Gate zijn afgelopen jaar verder toegenomen. Het aantal geloste schepen is in 2017 toegenomen naar 18 (2016:15). Verder zijn er 10 grote tankers beladen (2016: 12), en 5 kleinere tankers (2016: 7). De nieuwe LNG breakbulk kade heeft 17 kleinere schepen bevoorraad. Ook zijn er 4 transshipments uitgevoerd. Daarbij wordt de LNG rechtstreeks van het ene schip naar het andere schip gepompt. Deze dienst is gestart in 2016, toen zijn er 2 transshipments uitgevoerd. Gate behoort hiermee in de wereld tot de categorie LNG-installaties die een transshipment zonder problemen kan uitvoeren.

In juli zijn de tweede en derde truck loading bay geopend. Daardoor kunnen meer trucks per dag beladen worden. Het aantal geladen trucks en containers steeg afgelopen jaar vrijwel elke maand tot in totaal 1.600 over 2017, tegenover 1.137 over 2016. Voor vrachtwagens en schepen op diesel respectievelijk stookolie vormt LNG een schoner brandstofalternatief. Voer- en vaartuigen op LNG stoten veel minder schadelijke emissies uit. Ook wordt LNG in containers geleverd aan industrieën die niet op een aardgasnet zijn aangesloten en toch de voordelen van deze brandstof kunnen benutten.

De ontwikkeling van LNG-faciliteiten draagt bij aan de positionering van ons netwerk ten opzichte van internationale gasstromen en aan de marktwerking in deze regio. Zij legt bovendien het fundament  voor de distributie van een schoner brandstofalternatief voor schepen, vrachtwagens en industrieën.

BBL

Via de Bacton-Balgzand-leiding (BBL) is in 2017 ruim 20 TWh getransporteerd, een daling ten opzichte van vorig jaar (48 TWh) mede als gevolg van het aflopen van een van de grote transportcontracten op 1 december 2016. Van de vrije capaciteit is in 2017 een deel verkocht via het handelsplatform Prisma. In 2017 heeft BBL Company de volgende projecten uitgevoerd:

Project Reverse flow
BBL Company heeft in 2017 besloten om gastransport via de BBL in beide richtingen mogelijk te maken vanaf het najaar van 2019. Hierdoor wordt de handel tussen de twee meest liquide marktgebieden van Europa, het Nederlandse Title Transfer Facility (TTF) en het Britse National Balancing Point (NBP), verder versterkt. Momenteel kan er via de BBL fysiek alleen gas vanaf Nederland naar het Verenigd Koninkrijk worden getransporteerd. Door aanpassingen in het leidingsysteem op compressorstation Anna Paulowna en de gasterminal in Bacton zal het vanaf 2019 mogelijk zijn gas te transporteren vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Project West
GTS en BBL Company hebben in 2017 de integratie van de BBL-pijpleiding in het TTF-marktgebied voorbereid. Door het opheffen van interconnectiepunt Julianadorp ontstaan de volgende voordelen: een (nog) betere verbinding tussen de twee meest liquide hubs van Europa, TTF en NBP, aantrekkelijker transport waardoor shippers eerder kunnen inspelen op arbitragekansen, een significante toename van flexibiliteit voor de Nederlandse markt en stimulering van de liquiditeit op TTF. Sinds 1 januari 2018 is de BBL-pijpleiding onderdeel van het TTF-marktgebied.

EnergyStock

Evenals in 2016 is de vrije capaciteit van EnergyStock in 2017 vrijwel uitverkocht, wat opnieuw laat zien dat de markt behoefte heeft aan de opslagdiensten die EnergyStock biedt. De druk op de prijs voor de diensten van EnergyStock houdt nog aan maar op de middellange termijn verwachten we dat concurrerend aanbod van flexibiliteit afneemt waardoor de prijs weer omhoog zou kunnen gaan. Eén van de functies van de aardgasbuffer EnergyStock is het leveren van flexibiliteit ten behoeve van een betrouwbare, stabiele gasvoorziening.

Op 1 december is een investeringsbeslissing genomen voor een uitbreiding van aardgasbuffer Zuidwending met een extra caverne (caverne A1) en aanpassing van de installatie. De grootte van de investering lag onder de € 50 miljoen. Door de uitbreiding kan de bestaande functionaliteit beter benut worden. Met deze uitbreiding is EnergyStock in staat circa 20% extra fast cycle storage diensten aan te bieden terwijl de totale investeringen beperkt toenemen. Caverne A1 kan met een zeer korte doorlooptijd (korter dan 3 jaar) worden ontwikkeld. Deze unieke mogelijkheid ontstaat omdat deze caverne momenteel in gebruik is voor zoutwinning door AkzoNobel en reeds voor 75% van het uiteindelijke volume is uitgeloogd. Een dergelijke ontwikkeling neemt normaal gesproken meer dan 5 jaar in beslag. Genoemde doorlooptijd voor de ontwikkeling van caverne A1 sluit aan bij de marktverwachtingen. Een aanvullende strategische waarde is dat caverne A1 grotendeels reeds geschikt is voor de opslag van waterstof (H2-ready) zodat deze caverne ook in een toekomstige waterstofeconomie kan worden ingezet.

Nord Stream

In 2017 heeft Nord Stream 556 TWh getransporteerd. Dit is 17% meer dan 2016 (477 TWh).

Vertogas

Vertogas treedt sinds 1 januari 2015 op namens de minister van EZK als certificeerder van hernieuwbaar gas (groen gas). Ze voert haar taak uit op basis van nieuwe energiewetgeving, waarin ook de certificering van hernieuwbare energie is opgenomen. Vertogas bevestigt met haar certificaten de groene oorsprong van hernieuwbaar gas uit biomassa. Dit is van belang voor de ontwikkeling van een duurzame groengasmarkt, die bij zal dragen aan de beoogde CO2-vrije energievoorziening in 2050.

Het volume door Vertogas gecertificeerd groen gas is in 2017 gestegen, van 81 miljoen m3 in 2016 naar 98 miljoen m3 in 2017. De toename vond voornamelijk plaats als gevolg van nieuwe groen gas productie-installaties die in 2017 gestart zijn.