Managementagenda 2018 en outlook

Managementagenda 2018-2020 Pijler I: Optimale infrastructuur Pijler II: Europees verbindend Pijler III: Energie in transitie
Onze internationale positie in Noordwest Europa versterken, met name in Duitsland. Wij doen dit via samenwerkingsverbanden en ‘greenfield’ projecten.   x  
Deelnemen aan de ontwikkeling van transportleidingen en andere gasinfrastructuur projecten in Zuid Oost Europa.   x  
Een leidende positie verkrijgen in de energiemarkt voor hernieuwbare gassen (onder andere biogas en waterstof).     x
Een actieve rol nemen in de ontwikkeling van warmte-infrastructuur en CO2 opslag en transport.     x
Creëren van een toekomstbestendige organisatie door het verbeteren van onze flexibiliteit en wendbaarheid. x x x
Realiseren van onze veiligheidsdoelstellingen. x x x
Realiseren van onze MVO-doelstellingen. Onderdeel hiervan vormen de doelstellingen op het gebied van CO2-footprint reductie. x x x
Optimaliseren van de positie van gas en Gasunie en het behouden van de waarde van het bedrijf door middel van een optimaal reguleringskader en tariefstructuur. X x x
Maximaal faciliteren van onze klanten met onze producten en diensten. x    
Verbeteren van de governance, efficiency en effectiviteit van onze organisatie met behulp van het ‘Operational Excellence’ programma. x    
Handhaven van onze solide financiële positie (minimale creditrating van A3). x x x